ทัวร์เวียดนาม ญาจาง – ดาลัท

ญาจาง – ดาลัด – น้ำตกดาตันลา – ตลาดไนต์ ดาลัด
สวนดอกไม้เมืองหนาว – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋
นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม – วัดหลิงเฝือก – ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย
วัดลองเซิน – ปราสาทโพนคร – VINPEARL LAND – ตลาดไนท์มาร์เก็ต
(พักโรงแรม ดาลัด 2 คืน และ ญาจาง 1 คืน)

วันแรก : กรุงเทพฯ – ญาจาง – ดาลัด – น้ำตกดาตันลา – ตลาดไนต์ ดาลัด
เจ้าหน้าที่ต้อนรับคณะ ฯ ที่สนามบิน Cam Ranh เมืองญาจาง (เที่ยวบินที่ เที่ยวบินที่ FD646 07.55 – 10.00)
เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองนำท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่ง “ปารีสตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม้ เมืองแห่งดอกไม้ผลิ เมืองแห่งความรัก“ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะเมืองนี้อยู่บนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับน้ำทะเล ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติสวยงามชมสถาปัตยกรรมแบบทั้งสมัยเก่าและสมัยใหม่ล้อมรอบด้วยทิวทัศน์ เป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาดเป็นเมืองแห่งโรแมนติค

นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกดาดันลา (DATANLA WATERFALL) อยู่ห่างจากตัวเมืองดาลัดไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นน้ำตกไม่ใหญ่มาก มีความสูง ประมาณ 20 เมตร แต่มีความสวยงดงามและมีหลายชั้น น้ำตกอายุกว่า 100 ปีแห่งนี้เต็มไปด้วยต้นไม้สีสันมากมาย เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกื้อหนุน น้ำตกดาตันลาเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “ARROYO DE LAS HADAS (SUOI TIEN)” และที่สำคัญคือ น้ำตกดาตันลา เป็นน้ำตกที่เกิดจาก ภูเขาหินอ่อน และยังมีรูปปั้นชาวเผ่าที่เป็นชนกลุ่มน้อยเปลือยหน้าอก เป็นรูปปั้นที่สวยงามแปลกตานักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูปกัน ให้ท่านได้สัมผัสกิจกรรมที่เป็นนิยมขอที่นี่คือ การนั่งรถราง (ROLLER COASTER) ลงไปชมตัวน้ำตก

ค่ำ : บริการอาหารเย็นที่ ภัตตาคาร พร้อมไวน์แดงดาลัด

นำท่านอิสระในการช้อปปิ้ง ถนนคนเดินเมืองดาลัด (ตลาดไนท์) ตลาดดาลัด เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของฝาก และชิมอาหาร รวมถึงผัก ผลไม้สด มากมาย

พักผ่อนกันตามสบาย… (พัก โรงแรมดาลัด)

วันที่สอง : สวนดอกไม้เมืองหนาว – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม – วัดหลิงเฝือก – ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย
06.00 น. : บริการอาหารเช้า  นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้เมืองหนาว ดาลัดได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองแห่งดอกไม้ ที่นี่จึงมีดอกไม้บานสะพรั่งไปทั่วเมืองตลอดทั้งปี และหากต้องการที่จะเห็นพรรณไม้ของดาลัดก็จะต้องไป สวนดอกไม้เมืองหนาว ที่ได้ทำการรวบรวมไว้อย่างมากมายทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ต้น และกล้วยไม้ ที่มีมากมาย นำท่านชม Crazy House บ้านประหลาดแห่งดาลัด Crazy House มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า หั่งงา เกสต์เฮ้าส์ (Hang Nga Guesthouse) เป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิกหญิงนามว่า ดั่งเหวียตงา ผู้ซึ่งเรียนจบปริญญาเอกจากประเทศรัสเซียและหลงเสน่ห์ของเมืองดาลัด จนมาตั้งรกรากและสร้างเกสต์เฮ้าส์ขึ้นที่นี่ โดยเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1990 ตัวบ้านทั้ง 5 ชั้น มีทั้งโซนป่าไม้ที่เป็นไม้เลื้อยสุดเก๋ โซนใต้ทะเล บางมุมก็ดูเหมือนอวกาศ ทางเดินที่ดูลึกลับตื่นตา น่าขนลุกและน่าตื่นเต้นในเวลาเดียวกัน ทุกซอกทุกมุมคือความแปลกและแตกต่างที่สรรค์สร้างออกมาอย่างฉลาด กลายเป็นความอาร์ตที่ไม่มีใครเหมือน ปัจจุบันเกสต์เฮ้าส์แห่งนี้ได้รับการชื่นชมอย่างมากจากสื่อต่างชาติ และต่างแนะนำว่าเป็นที่ที่ต้องไปเยือน รวมถึงเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในอาคารที่แปลกที่สุดในโลก โดย Crazy House เปิดรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี สามารถเดินชมได้ทั่วพื้นที่ และอิ่มเอมดื่มด่ำกับความเจ๋งที่เหมือนหลุดเข้าไปในโลกแฟนตาซี นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได่ (Bao Dai Palace) เป็นที่ประทับของจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ในปี 2469 ตั้งแต่ครั้งมีพระชนม์เพียง 12 พรรษา เป็นที่ทราบกันดีว่าองค์เบ๋าได่นั้นมักจะใช้เวลาส่วนมากแสวงสำราญจากงานปาร์ตี้ในขณะประทับอยู่ที่เมืองดาลัด โดยพระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได่ เริ่มต้นก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2476 ประกอบด้วยอาคารอิมพีเรียล 3 หลัง โดยส่วนที่เรียกว่า Dinh 3 เป็นจุดที่โด่งดังและมีคนมาเยี่ยมชมมากที่สุด แม้จะผ่านการการบูรณะมาแล้ว แต่ภายในอาคารก็ยังคงมีเครื่องเรือนจำนวนมากที่ถูกทิ้งไว้ในสภาพเดิม โดยส่วนที่เปิดให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมได้นั้น ประกอบด้วยบัลลังก์จักรพรรดิ ห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องอาหาร รวมถึงส่วนที่พักของพระมเหสีด้วย และท่านยังจะได้ชมภาพถ่ายและรูปปั้นของราชวงศ์ที่ถูกจัดแสดงไว้อีกด้วย (พระราชวังไม่อนุญาตให้บันทึกภาพภายในอาคาร)

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน   จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้า ชมวิวเมืองดาลัด เพื่อเข้าไปเที่ยวชม วัดตั๊กลัม เป็นวัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในบริเวณวัดนอกจากจะมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ยังมีการจัดทัศนียภาพโดยรอบด้วยสวนดอกไม้ที่ผลิดอกบานสะพรั่ง นับได้ว่าเป็นวิหารซึ่งเป็นที่นิยมและงดงามที่สุดในดาลัด  นำท่านเดินทางสู่ วัดหลิงเฝือก หรือ เจดีย์ LONG PHOC LAT ภายในอาคารมีห้องโถงกว้างใหญ่มี 2 แถว ใช้อุปกรณ์การสร้างส่วนใหญ่เป็นหินโมเสค ด้านบนเป็นรูปแกะสลักที่มีประวัติของSHAKYAMUNIและประวัติของ LOTUS SUTRAS บริเวณวัด มีจุดเด่นมากๆอีก1จุดคือ มังกรที่มีขนาดยาว 49 ม. ตัวมังกรนี้ถูกสร้างขึ้นจากขวดเบียร์ 12,000 ขวด และปากมังกรมีพระพุทธรูปMAITREYA ประดิษฐานอยู่ บริเวณด้านหน้าวัดจะมีหอสูงเจ็ดชั้นสูง 37 เมตรซึ่งถือว่าเป็นหอระฆังที่สูงที่สุดในเวียดนาม ตัวระฆังมีความสูง 4.3 เมตร กว้าง 2.33M ซึ่งถือว่าเป็นระฆังที่หนักที่สุดในเวียดนาม ก็น้ำหนักโดนรวม 8,500KG นอกจากนี้ยังมีอัญมณีเครื่องลายครามโบราณและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ถือเป็นสถาปัตยกรรมโมเสดที่พิเศษมากของเมืองดาลัด นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย ที่เบ่งบานอยู่เต็มพื้นที่ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเก็บภาพความประทับใจ ตามอัธยาศัย

ค่ำ : บริการอาหารเย็น ที่ ภัตตาคาร

พักผ่อนกันตามอัธยาศัย…. (พัก โรงแรมเมืองดาลัด)

วันที่สาม : เมืองญาจาง – วัดลองเซิน – ปราสาทโพนคร – VINPEARL LAND – ตลาดไนท์มาร์เก็ต
06.00 น. : บริการอาหารเช้า  นำท่านเดินทางสู่ เมืองญาจาง เป็นเมืองชายฝั่งทะเลมีชายหาดอันสวยงาม เป็นที่ท่องเที่ยวสำคัญของเวียดนาม และเป็นศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ญาจางมีสภาพภูมิอากาศที่ดีและสามารถท่องเที่ยวได้เกือบทั้งปี และในด้านประวัติศาสตร์เมืองนี้เคยเป็นส่วนของอาณาจักรจามปา ซึ่งมีหลักฐานเป็นปราสาทหินแบบจามที่หลงเหลืออยู่ นำท่านเดินทางสู่ วัดลองเซินพุทธมหายานเพียงแห่งเดียวที่เคารพศรัทธาของของชาวเมืองญาจางมากที่สุด ทำเลที่ตั้งอยู่บนเนินเขามังกรของเมืองญาจาง ที่วัดลองเซินมีพระพุทธหินอ่อนองค์ใหญ่โดดเด่นบนยอดเขาเมืองญาจางมองเห็นแต่ไกล

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน   นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโพนคร เป็นโบราณสถานในจังหวัดญาจาง ภาคกลางของประเทศเวียดนามสร้างด้วยศิลปะจามโบราณในสมัยศตวรรษที่ 4 เพื่อใช้เป็นศาสนสถาน  นำท่านเดินทางสู่ VINPEARL LAND โดยนั่งกระเช้าข้ามทะเล (กระเช้าข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก) อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นในสวนสนุกที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม ชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตก (รวมค่ากระเช้าและเครื่องเล่นในสวนสนุก)

ค่ำ : บริการอาหารเย็น

หลังอาหารนำท่านเดินช้อปปิ้งที่ ตลาดไนท์มาร์เก็ต เมืองญาจาง

พักผ่อนกันตามอัธยาศัย…. (พัก โรงแรมเมืองญาจาง)

วันที่สี่ : เมืองญาจาง – กรุงเทพฯ
06.30 น. : บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบิน Cam Ranh เมืองญาจาง ประเทศเวียดนาม เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

10.30 น. : ออกเดินทางกลับประเทศไทยด้วยความประทับใจ (สายการบินแอร์เอเชีย) เที่ยวบินที่ FD647 (10.30-12.15)

อนื่ง
1. สำหรับเด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน (ห้องนอน 2 คน)
กรณีอายุต่ำกว่า 6 ขวบ จ่าย 75% ของค่าทัวร์
กรณีอายุ 6 ขวบ ถึง 11 ขวบจ่ายเท่ากับค่าทัวร์ผู้ใหญ่
2. สำหรับเด็ก พักกับผู้ปกครอง เสริมเตียง
กรณีอายุต่ำกว่า 6 ขวบ จ่ายเพิ่ม 70% ของค่าทัวร์
กรณีอายุ 6 ขวบ ถึง 11 ขวบ จ่าย 90% ของค่าทัวร์
3. สำหรับเด็ก พักกับผู้ปกครองไม่เสริมเตียง
กรณีอายุต่ำกว่า 6 ขวบ จ่าย 30% ของค่าทัวร์
กรณีอายุ 6 ขวบ ถึง 11 ขวบ จ่าย 50% ของค่าทัวร์
4. จำนวนสมาชิกถือว่าเป็นกรุ๊ปนั้นคือผู้ร่วมเดินทางมีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

เงื่อนไขและข้อตกลง
– อัตราค่าบริการตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม ถึง 28 ธันวาคม 2565 เท่านั้น และเฉพาะตลาดคนไทย ราคาใช้ไม่ได้ในช่วงวันชาติเวียดนาม 02 – 06 กันยายน 2565
– ไม่คืนเงินค่าบัตรเข้าชม ถ้าลูกทัวร์ไม่เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ยกเว้นกรณีพายุหรือน้ำท่วม
– เมื่อเกิดเหตุเป็นสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
– การยกเลิก ยกเลิกก่อนเดินทาง 07 วัน (หรือในกรณีบริษัทฯ มัดจำค่าโรงแรมค่ารถต่างๆเรียบร้อย) จะไม่คืนค่ามักจำ
– บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน/ภัยธรรมชาติ/การจราจล/เหตุการณ์ทางการ เมือง และของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ
– โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

Share on social networks