ฮาลองเบย์
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย – ฮาลองเบย์ (พักโรงแรม เรือฮาลองเบย์ 1 คืน)

ล่องอ่าวฮาลอง – ค้างคืนบนเรือ ทะเลสาบคืนดาบ – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
สุสานโฮจิมินห์ – ช้อปปิ้งถนนสามหกสาย
พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
(พักโรงแรม เรือฮาลองเบย์ 1 คืนและกรุงฮานอย 2 คืน)

วันแรก : ฮานอย ทะเลสาบตะวันตก – ทะเลสาบคืนดาบ – ศาลเจ้าหงอกเซิน – หุ่นกระบอกน้ำ
เช้า : เจ้าหน้าที่ต้อนรับคณะ ฯ ที่สนามบินนานาชาติ นอยไบ (เที่ยวบินที่  TG560 (0745 – 0935) เดินทางสู่กรุงฮานอย  นำท่านชม ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของฮานอย สักการะ วัดเจิ่นกว๊อก วัดเก่าแก่ของชาวพุทธที่เคยรุ่งโรจน์ในอดีต อายุกว่า 1,500 ปี วัดนี้เป็นเกาะเล็กๆริมทะเลสาบ เจดีย์เฉินก๊วก ซึ่งก่อสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 544 ถึงปี 548 ในสมัยราชวงศ์ลี้  เป็นหนึ่งในเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในฮานอย สักการะพระพุทธรูปและแท่นบูชา สถูปทรงสูง และแผ่นจารึก (ศิลาจารึกแห่งเกียรติยศ) ทางประวัติศาสตร์และศิลปะของเวียดนาม

เที่ยง : บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ (ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม Ho Hoan Kiem) ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดใจกลางกรุงฮานอย ชม วัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน Ngoc Son) วัดที่สร้างอุทิศให้เต่า วัดตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบคืนดาบ ข้ามจากฝั่งไปยังวัดโดยข้าม สะพานเทฮุก (The Huc) หรือ สะพานแสงอาทิตย์ มีสีแดงสดใสถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย  นำท่านชม ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอกจากในน้ำ แสดงเกี่ยวกับเรื่องราวในประวัติศาสตร์ ชีวิตประจำวันของชาวเวียดนาม และตำนานสถานที่สำคัญต่างๆ

ค่ำ : บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

พักผ่อนกันตามสบาย… (พัก โรงแรมกรุงฮานอย)

วันที่สอง : ฮายอย – ฮาลองเบย์
เช้า : บริการอาหารเช้าที่โรงแรม  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับสมญานามว่า “กุ้ยหลินเวียดนาม” ให้ท่านชมทัศนียภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวฮาลอง นำเช็คอินเรือที่พัก บริการอาหารกลางวัน  นำท่านชมความงดงามและบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติค ของ อ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ สัมผัสเกาะน้อยใหญ่ตั้งเรียงรายกว่า 3,000 เกาะ เที่ยง เที่ยวชมผ่าน เกาะต่างๆเช่น Duck Islet ชม Lan Ha Bay, kayaking & ว่ายน้ำ จากนั้นชมพระอาทิตย์ตก

ค่ำ : บริการอาหารเย็น จากนั้นนำท่านตกปลาหมึกบนเรือ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม : อ่าวฮาลอง – Kingkong island – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม
ตื่นเช้า : ต้อนรับพระอาทิตย์ขึ้น ออกกำลังกาย Taichi session
เช้า : บริการอาหารเช้า นำท่านเที่ยวชม Kingkong island สถานที่ถ่ายทำ ถ่าย King Kong 2 ที่นำทีมฮอลลีวู้ดโดย “แซมมิว แจ็คสัน”

เที่ยง : บริการอาหากลางวัน

นำท่านเดินทางกลับกรุงฮานอย นำท่านชม วิหารวรรณกรรม หรือที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า Van Mieu  ซึ่งถือเป็น มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม ในอดีตเคยเป็นสถานที่สำหรับสอบจองหงวน สร้างขื้นในปี ศ.ส. 1070 ในสมัยของพระเจ้าหลี แถนห์ โตง  วิหาร ซึ่งเชิดชูเกียรติแด่ขงจือและเหล่าบัณฑิตผู้ทรงภูมิที่สุดของประเทศ ประกอบด้วยพื้นที่ล้อมกำแพงศักดิ์สิทธิ์ห้าชั้น ซึ่งแต่ละชั้นมีประวัติศาสตร์โดดเด่นแตกต่างกัน ศิลาจารึกแห่งเกียรติยศ และสวนพรรณไม้ตัดแต่งสวยงาม

ค่ำ : บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

พักผ่อนกันตามสบาย… (พัก โรงแรมกรุงฮานอย)

วันที่สี่ : ฮานอย – สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – นั่งรถสามล้อชมเมืองฮานอย – ถนน 36 สาย – กรุงเทพฯ
เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  จากนั้นำท่านเที่ยวชม จัตุรัสบาดิ่นห์ (Badinh square)ซึ่งเป็นสถานที่ที่โฮจินมินห์อ่านคำประกาศอิสรภาพอย่างกึกก้องต่อชาวเวียดนามหลังสงครามเดียนเบียนฟูที่กินระยะเวลายาวนานถึง 8 ปี  สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานธิบดี บ้านพักของลุงโฮ บ้านหลังเล็กเรียบง่าย และตั้งอยู่อย่างสันโดษริมบ่อน้ำใสหลังทำเนียบประธานาธิบดีคือบ้านพักของโฮ จิมินห์ ที่ท่านเคยพำนักอยู่ที่นี่ในช่วงปี 1958-1969 ตัวบ้านเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูง ซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมและสัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ของโฮจิมินห์สมัยเมื่อท่านเป็นผู้นำประเทศโฮจิมินห์ เข้าชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1985 – 1990 เป็นรูปแบบของอาคารสมัยใหม่ขนาดใหญ่ ออกแบบ และ สร้างโดยโชเวียต สัมผัสเรื่องราวตลอดชีวิตที่ผ่านมาของรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ จนมาสิ้นสุดที่ชัยชนะในการรวบรวมเวียดนามให้เป็นหนึ่ง  ชมวัดเสาเดียว (One Pillar pagoda)วัดรูปทรงดอกบัว สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหาร วัดแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ SEN BUFFET  หลังอาหาร  จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าบน ถนน 36 สาย ที่ขายสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งของที่ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ เครื่องเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปปี้ยี่ห้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong

เย็น : นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ กรุงฮานอย

ออกเดินทางกลับประเทศไทยด้วยความประทับใจ (สายการบินไทย) เที่ยวบินที่ TG565 (20.45 – 22.35)

ค่าทัวร์รวม
1. โรงแรงระดับมาตรฐาน(ห้องละ2ท่าน)
2. (B)อาหารเช้า 3มื้อ /(L)อาหารกลางวัน 4 มื้อ/ (D)อาหารเย็น 3 มื้อ ร้านอาหารสะอาด ดูดี – รวม Buffet at Sen Res.+3 มื้อบนเรือ
3. รถปรับอากาศสภาพดี นั่งสบาย
4. ไกด์พูดไทย รู้ประวัติ ฯ และบริการคนไทยดี
5. น้ำดื่มไม่จำกัด
6. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามรายการราคา
7. 15 ท่านได้ 1FOC (15+1 FOC)

ค่าทัวร์ไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
– Visa
– ประกันการเดินทาง
– ค่าทิปให้ไกด์และคนขับ( มารตฐานเป็น ท่านละ 100 บาท / วัน)

อนื่ง
1. สำหรับเด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน (ห้องนอน 2 คน)
กรณีอายุต่ำกว่า 6 ขวบ จ่าย 75% ของค่าทัวร์
กรณีอายุ 6 ขวบ ถึง 11 ขวบจ่ายเท่ากับค่าทัวร์ผู้ใหญ่
2. สำหรับเด็ก พักกับผู้ปกครอง เสริมเตียง
กรณีอายุต่ำกว่า 6 ขวบ จ่ายเพิ่ม 70% ของค่าทัวร์
กรณีอายุ 6 ขวบ ถึง 11 ขวบ จ่าย 90% ของค่าทัวร์
3. สำหรับเด็ก พักกับผู้ปกครองไม่เสริมเตียง
กรณีอายุต่ำกว่า 6 ขวบ จ่าย 30% ของค่าทัวร์
กรณีอายุ 6 ขวบ ถึง 11 ขวบ จ่าย 50% ของค่าทัวร์
4. จำนวนสมาชิกถือว่าเป็นกรุ๊ปนั้นคือผู้ร่วมเดินทางมีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

เงื่อนไขและข้อตกลง
– อัตราค่าบริการตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม ถึง 28 ธันวาคม 2565 เท่านั้น และเฉพาะตลาดคนไทย ราคาใช้ไม่ได้ในช่วงวันชาติเวียดนาม 02 – 06 กันยายน 2565
– ไม่คืนเงินค่าบัตรเข้าชม ถ้าลูกทัวร์ไม่เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ยกเว้นกรณีพายุหรือน้ำท่วม
– เมื่อเกิดเหตุเป็นสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
– การยกเลิก ยกเลิกก่อนเดินทาง 07 วัน (หรือในกรณีบริษัทฯ มัดจำค่าโรงแรมค่ารถต่างๆเรียบร้อย) จะไม่คืนค่ามักจำ
– บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน/ภัยธรรมชาติ/การจราจล/เหตุการณ์ทางการ เมือง และของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ
– โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

Share on social networks