ทัวร์เวียดนาม ฮานอย – ซาปา – วัด Tam Chuc

น้ำตกสีเงิน หมู่บ้านก๊าตก๊าต นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานสีปัน
ตลาดไนท์บาร์ซ่าเมืองซาปา Moana Sapa
วัด Tam Chuc หุ่นกระบอกน้ำ ช้อปปิ้งถนนสามหกสาย
พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
(พักโรงแรม เมืองซาปา 2 คืน และ กรุงฮานอย 1 คืน)

วันแรก : เวียดนาม – ฮานอย – ลาวกาย – ซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต -ตลาดไนท์บาร์ซ่าซาปา
เช้า : เจ้าหน้าที่ต้อนรับคณะ ฯ ที่สนามบินนานาชาติ นอยไบ (เที่ยวบินที่  FD642 06.40- 08.30) นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา เป็นเมืองเล็กๆ กลางหุบเขาในจังหวัดลาวไก ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง แวะ เมืองลาวไก ช๊อปปิ้ง ตลาดก๊อกเลี๊ยว (COC LEU MARKET) เป็นตลาดที่อยู่ติดชายแดนระหว่างเวียดนามและจีน ที่นี่จะมีเสื้อผ้า กระเป๋า ของเล่นเด็ก และสินค้าอีกมากมายหลายอย่าง ด้านหน้าก็จะมีผลไม้ของสด ขายอยู่ด้วย นักท่องเที่ยวสามารถเลือกชมและชิมผลไม้สดๆ ได้ที่ตลาดแห่งนี้นอกจากนั้นยังสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากได้อีกด้วย

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน   จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองซาปา (ใช้เวลาประมาณ 1ชั่วโมง) ในอดีตเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยมของชาวยุโรป เนื่องจากเคยตกอยู่ในการยึดครองของประเทศฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมของบ้านเรือนและตึกต่างๆ รวมถึงการวางผังเมืองจึงมีลักษณะเป็นแบบฝรั่งเศสที่ถูกรายล้อมไปด้วยหุบเขาน้อยใหญ่ และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังตั้งอยู่ใกล้กับยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนาม และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย ทำให้เมืองซาปาแห่งนี้มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านก๊าตก๊าต (Cat Cat Village) หมู่บ้านเก่าแก่ของชาวเผ่าม้ง ตลอดเส้นทางขึ้นเขาลงเขา ท่านจะเห็นวิถีชีวิตการเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของชาวบ้านที่นี่ เด็กๆวิ่งเล่นจับกลุ่มอยู่ตามคันนา สลับกับทิวทัศน์ของผืนนาขั้นบันไดตลอดเทือกเขา หากเป็นช่วงก่อนฤดูเก็บเกี่ยว จะมีโอกาสได้เห็นทุ่งนาสีทองอร่ามตา นอกจากนี้ระหว่างทางยังมีสะพานข้าม น้ำตกกินรี หรือ น้ำตกเตียนซาน น้ำตกที่มีตำนานคล้ายคลึงกับวรรณกรรมไทยที่เล่าถึงน้ำตกที่เป็นสถานที่ชำระร่างกายของเหล่ากินรี ถือเป็นน้ำตกศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้าน

ค่ำ : บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร  อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชม ซาปาไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซาปา สินค้าที่มาวางขายส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นมาจากชาวเขาท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ที่ซาปา ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าปัก สร้อย กำไล และเครื่องประดับของคนพื้นเมือง ผัก ผลไม้ และอาหารพื้นเมืองมากมาย นอกจากนั้นยังมีร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศสเก๋ๆ ตกแต่งร้านสวยงาม ให้ท่านได้เลือกนั่งได้ตามใจชอบ

พักผ่อนกันตามอัธยาศัย…. (พัก โรงแรมเมืองซาปา)

วันที่สอง : รถไฟไต่เขาไป ฟานสีปัน – นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานสีปัน – น้ำตกสีเงิน – Moana Sapa
06.30 น. : บริการอาหารเช้าที่โรงแรม  นำท่านนั่งรถไฟไต่เขาสู่ สถานีฟานสิปัน ท่านสามารถถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ความสวยงามของซาปาได้ระหว่างทางขึ้น เมื่อถึงสถานีฟานสิปัน นำท่าน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน กระเช้าลอยฟ้าติดกระจกสามารถมองเห็นวิวเมืองซาปาและความสวยงามของธรรมชาติได้ 360 องศา ชมความงามของป่าไม้ แม่น้ำ ลำธารสายน้อยใหญ่ วิวของนาขั้นบันไดที่สวยงามเป็นที่ขึ้นชื่อของเมืองซาปาสลับไปกับหมู่บ้านของชาวเขา รวมถึงภูเขาและม่านหมอกที่เรียงตัวซ้อนกันเป็นฉากหลังที่สวยงาม ขณะที่กำลังเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามกระเช้าจะเคลื่อนเข้าสู่ ยอดเขาฟานซิปัน ที่ได้รับฉายาว่า หลังคาแห่งอินโดจีน โดยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 3.143 กิโลเมตร นำท่านเดินต่อไปอีกเล็กน้อยเพื่อพิชิตยอดเขาฟานซิปัน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสัญลักษณ์สแตนเรส 3 เหลี่ยมที่แสดงว่าท่านได้มายืนอยู่บน จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน พร้อมสัมผัสกับเมฆหมอก และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบนยอดเขา    นำท่านชมทัศนียภาพด้านบนพร้อมถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ และชมแนวเทือกเขา หากสภาพอากาศไม่มีเมฆปกคลุมมาก ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาฮัมรองได้อีกด้วย

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน  หลังอาหารนำท่านชม น้ำตกซิลเวอร์ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามที่สุดในซาปา ที่นี่เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ล้อมรอบด้วยภูเขา อยู่ริมถนน และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร ไหลเลาะลงมาจากหน้าผาหิน ท่านสามารถเดินไปชั้นบนของน้ำตกได้ น้ำตกซิลเวอร์เป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ไม่ควรพลาดในการเยี่ยมชม ชาวเวียดนามเรียกน้ำตกนี้ว่า Thac Bac เป็นน้ำตกที่มีหลายชั้น ไหลลัดเลาะ ลดหลั่นลงมาจากหน้าผาหิน เป็นทิวทัศน์ที่งดงามมาก  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Moana Sapa จุดเช็คอินใหม่ล่าสุดของเมืองซาปา ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มจำหน่ายให้ท่านได้พักดื่มเครื่องดื่มพร้อมการชมวิวหลักล้านกับสายหมอกจางๆ  สมควรแก่เวลานำท่านเที่ยวบรรยากาศยามเย็นของเมืองซาปา ชม โบสถ์เก่าแก่ กลางเมืองซาปา และ ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน

ค่ำ : บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร  พักผ่อนกันตามสบาย… (พัก โรงแรมเมืองซาปา)

วันที่สาม : ซาปา – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ทะเลสาบคืนดาบ – ศาลเจ้าเนินหยก – หุ่นกระบอกน้ำ – ถนน 36 สาย
06.00 น. : บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านเดินทางสู่ ฮานอย ตั้งอยู่ทางภาคเหนือ ของประเทศเวียดนาม คำว่า “ฮานอย” หมายถึงตอนต้นของแม่น้ำ ตั้งอยู่ตอนต้นของลุ่มแม่น้ำแดง ในสมัยนั้นกษัตริย์ราชวงศ์ลี้สถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวง โดยใช้ชื่อว่า ทังลอง แปลว่า มังกรเหิน ต่อมากษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่เมืองเว้ เมื่อตกเป็นส่วนหนึ่งของอินโดจีน และฝรั่งเศส ฮานอยจึงกลับมาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากได้รับเอกราชในปี พ.ศ.2489 ดินแดนเวียดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เมื่อรวมประเทศใน พ.ศ.2519 จึงเป็นเมืองหลวงหนึ่งเดียวของเวียดนามในปัจจุบัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง)

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ SEN BUFFET หลังอาหารนำท่านชม วิหารวรรณกรรม หรือที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า Van Mieu  ซึ่งถือเป็น มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม ในอดีตเคยเป็นสถานที่สำหรับสอบจองหงวน สร้างขื้นในปี ศ.ส. 1070 ในสมัยของพระเจ้าหลี แถนห์ โตง  วิหาร ซึ่งเชิดชูเกียรติแด่ขงจือและเหล่าบัณฑิตผู้ทรงภูมิที่สุดของประเทศ ประกอบด้วยพื้นที่ล้อมกำแพงศักดิ์สิทธิ์ห้าชั้น ซึ่งแต่ละชั้นมีประวัติศาสตร์โดดเด่นแตกต่างกัน ศิลาจารึกแห่งเกียรติยศ และสวนพรรณไม้ตัดแต่งสวยงาม จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ (ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม Ho Hoan Kiem) ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดใจกลางกรุงฮานอย ชม วัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน Ngoc Son) วัดที่สร้างอุทิศให้เต่าอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบคืนดาบ ข้ามจากฝั่งไปยังวัดโดยข้าม สะพานเทฮุก (The Huc) หรือ สะพานแสงอาทิตย์ มีสีแดงสดใสถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย จากนั้นนำท่านช็อปปิ้ง ถนน 36 สาย สินค้า หลากหลายประเภท ทั้งของที่ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ เครื่องเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปปี้ยี่ห้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong

ค่ำ : บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร  พักผ่อนกันตามสบาย… (พัก โรงแรมเมืองฮานอย)

วันที่สี่ : ฮานอย – วัดตามจุ๊ก (Tam Chuc) – กรุงเทพฯ
เช้า : บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางไปเมืองห่านาม (Ha Nam) ห่างจากฮานอยไปประมาณ 60 กิโลเมตร เป็ นเมืองที่ไม่ควรพลาดที่จะไปชนื่ ชม สถานที่ประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนาม นำท่านล่องเรือชม วัดตามจุ๊ก (Tam Chuc Temple) (บริการของ หวาน,ผลไม้,น้ำชาเวียดนามบนเรือ) มีพื้นที่ใหญ่โต มีผืนป่า สลับ กับแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ตรงกลางเสน่ ทางการท่องเที่ยว มีสิ่ง ปลูกสร้างหลักคือ วัดหงอก วิหารตามเทวิหารฟาบจู๋ วิหารกวนอิม ประตูตามกวาน และศูนย์ ประชุมนานาชาติกลางสระน้ำ โดยในวัดหงอกที่ตั้งบนยอดสูงสุด บูชาพระพุทธรูปที่ทำจากหินทับทิมหนัก4ตัน ส่วนตัววัดนั้น ประกอบจากแร่ หิน แกรนิต แดงโดยฝีมือ ของช่างชาวอนิเดยี ซึ่ง สิ่ง ทพี่ เศษในการสร้างวัดนี้คอื จะไม่ใชกาวหรือ ปุนซีเมนตในการ ประสานแท่นหินต่างๆ นอกจากจุดเด่นคือพระพุทธรูปขนาดใหญ่ แล้ว ที่วัดตามจุ๊กยังมีสวนหลักศลาหิน จารึก พระคัมภรีร์วม1พัน หลัก ทาจากหินเขียวของจังหวัดแทงฮวา ซึ่ง นับเป็นสวนพระ คัมภีร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และทไม่ควรพลาดคอื การสักการะพระพุทธรูป 3 องค์ ขนาดใหญ่ ในวิหารตามเท้ที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในอดีต-ปัจจุบัน-อนาคต พื้นที่จุดนี้มีขนาดกว่า 3 พันตร.ม. มี 2 ชัน้ และพระพุทธรูปแต่ ละองค์หนักกว่า 80 ตัน

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ที่ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ  กรุงฮานอย

20.50 น. : ออกเดินทางกลับประเทศไทยด้วยความประทับใจ (สายการบินแอร์เอเชีย) เที่ยวบินที่ FD645   20.50-22.40

ค่าทัวร์รวม
1. โรงแรงระดับมาตรฐาน(ห้องละ2ท่าน)
2. (B)อาหารเช้า 3มื้อ /(L)อาหารกลางวัน 4 มื้อ/ (D)อาหารเย็น 3 มื้อ ร้านอาหารสะอาด ดูดี – รวม Buffet at Sen Res.
3. รถปรับอากาศสภาพดี นั่งสบาย
4. ไกด์พูดไทย รู้ประวัติ ฯ และบริการคนไทยดี
5. น้ำดื่มไม่จำกัด
6. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามรายการราคา
7. 15 ท่านได้ 1FOC (15+1 FOC)

ค่าทัวร์ไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
– Visa
– ประกันการเดินทาง
– ค่าทิปให้ไกด์และคนขับ( มารตฐานเป็น ท่านละ 100 บาท/วัน)

อนื่ง
1. สำหรับเด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน (ห้องนอน 2 คน)
กรณีอายุต่ำกว่า 6 ขวบ จ่าย 75% ของค่าทัวร์
กรณีอายุ 6 ขวบ ถึง 11 ขวบจ่ายเท่ากับค่าทัวร์ผู้ใหญ่
2. สำหรับเด็ก พักกับผู้ปกครอง เสริมเตียง
กรณีอายุต่ำกว่า 6 ขวบ จ่ายเพิ่ม 70% ของค่าทัวร์
กรณีอายุ 6 ขวบ ถึง 11 ขวบ จ่าย 90% ของค่าทัวร์
3. สำหรับเด็ก พักกับผู้ปกครองไม่เสริมเตียง
กรณีอายุต่ำกว่า 6 ขวบ จ่าย 30% ของค่าทัวร์
กรณีอายุ 6 ขวบ ถึง 11 ขวบ จ่าย 50% ของค่าทัวร์
4. จำนวนสมาชิกถือว่าเป็นกรุ๊ปนั้นคือผู้ร่วมเดินทางมีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

เงื่อนไขและข้อตกลง
– อัตราค่าบริการตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม ถึง 28 ธันวาคม 2565 เท่านั้น และเฉพาะตลาดคนไทย ราคาใช้ไม่ได้ในช่วงวันชาติเวียดนาม 02 – 06 กันยายน 2565
– ไม่คืนเงินค่าบัตรเข้าชม ถ้าลูกทัวร์ไม่เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ยกเว้นกรณีพายุหรือน้ำท่วม
– เมื่อเกิดเหตุเป็นสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
– การยกเลิก ยกเลิกก่อนเดินทาง 07 วัน (หรือในกรณีบริษัทฯ มัดจำค่าโรงแรมค่ารถต่างๆเรียบร้อย) จะไม่คืนค่ามักจำ
– บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน/ภัยธรรมชาติ/การจราจล/เหตุการณ์ทางการ เมือง และของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ
– โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

Share on social networks