ภาพประทับใจ กรุ๊ปเที่ยวเวียดนามกลางไม่นอนบานาฮิลล์ 22 – 24 ตุลาคม
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ให้โอกาสทีมงาน VN TO YOU TOUR ดูแลทริปนี้

เที่ยวเวียดนามกลางไม่นอนบานาฮิลล์กรุ๊ป 15 ท่าน ลูกค้าท่านละค่าใช้จ่ายประมาณ 5000 เอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
เที่ยวได้ครบเมืองเก่าฮอยอัน บานาฮิลล์ – เช็คอินสะพานมือทอง – ชิมกาแฟเวียดนาม

Share on social networks