VN TO YOU TOUR

บริการนำเที่ยวในประเทศเวียดนาม (เหนือ-กลาง-ใต้) ฮานอย ซาปา ฮาลองเบย์ เว้ ดานัง ฮอยฮัน ดาลัด โฮจิมินห์ซิตี้

VN TO YOU TOUR

โดยทีมงาน หนูเงิน (Vu Thi Thanh Ngan)

• บริการนำเที่ยวในประเทศเวียดนาม (เหนือ-กลาง-ใต้)
ฮานอย ซาปา ฮาลองเบย์ เว้ ดานัง ฮอยฮัน ดาลัด โฮจิมินห์ซิตี้ 
• บริการให้เช่ารถนำเที่ยวในเวียดนาม
• บริการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเวียดนามทุกสาย
• บริการนำเที่ยวแบบแพ็คเก็จทัวร์ กรุ๊ปเหมาหมู่คณะหรือกรุ๊ปส่วนตัว
• บริการจัดกรุ๊ปดูงาน กรุ๊ปสัมมา ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (ติดต่อประสานงานหน่วยงานในประเทศเวียดนามให้ได้ค่ะ)
• มีไกด์นำเที่ยว พูดภาษาไทย อังกฤษ ฝรั่งเศษ รัสเซีย

แพ็คเกจทัวร์เวียดนามเหนือ

ภาพประทับใจ